AVÍS LEGAL / POLITICA DE PRIVADESA

AVISO LEGAL
Responsable del lloc web: STOCK DE CARNS, S. a.
CIF: A08979395
Domicili social: Av. Del Progrés núm. 30, Nau 3. Pol. Ind. Els Garrofers 08340 Vilassar de Mar (Barcelona)
Telèfon: 937542844
Email: stockdecarns@stockdecarns.com
Registre Mercantil de Barcelona en el tom 22249 general, número 7535 de la Secció A-N, inscripció 8 del Llibre de Societats, foli 120, Fulla B 35198.

1.- Objecte
1.1. En compliment de les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE) posa a la disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén informar respecte a quins són les condicions d’ús del lloc.
1.2. Tota persona que accedeixi a aquest lloc web i utilitzi els seus serveis, o faciliti les seves dades, assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí contingudes, així com a qualsevol altra disposició legal que fos aplicable.
1.3 Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables, fins a la publicació d’una nova versió.
1.4 El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes modificacions, entenent-se com a suficient, la publicació en el lloc web del prestador.
1.5 En aquest sentit es recomana la revisió periòdica del present avís legal.
1.6 El prestador es reserva el dret a denegar o restringir l’ús i/o accés del lloc web d’un usuari, davant l’incompliment de les presents condicions generals, sense dret a rebre compensació ni indemnització alguna per aquest fet.

2.- Obligacions de l’usuari
2.1 L’usuari, haurà de fer-se plenament responsable en el tractament confidencial i l’adequada custòdia de les contrasenyes que pogués disposar, evitant l’accés a les mateixes, de terceres persones no autoritzades.
2.2 Per a la prestació de determinats serveis oferts a través del present portal web se sol·liciten una sèrie de dades a l’usuari. La finalitat de l’esmentada petició, és fer possible executar el servei sol·licitat en les degudes condicions. Sobre aquest tema l’usuari es compromet al fet que les dades sol·licitades i declarats, siguin veritables, complets i precisos, i es compromet, així mateix, a notificar al prestador, qualsevol canvi que afecti als mateixos al més aviat possible, per evitar els problemes que poden derivar en cas que el prestador disposi d’unes dades incorrectes o desfasats.

3.- Exempció de responsabilitat
3.1 El prestador:
a) S’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.
b) No pot garantir que l’ús que es faci del lloc web i els seus serveis, sigui conforme a la llei, les presents condicions generals, la moral i l’ordre públic; no obstant això, adoptarà les mesures que a cada moment consideri oportunes per complir amb l’establert en la legislació vigent.
c) No és responsable dels danys o perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de la incorrecta, il·legítima o il·lícita utilització que l’usuari realitzi del lloc web o dels serveis i continguts que s’ofereixen.
d) Es reserva el dret d’impedir a l’usuari l’accés i ús dels serveis dels seus portals web, a qualsevol moment i sense previ avís, en cas d’incompliment de les condicions generals i particulars d’ús i en cas d’actes contraris a la llei, la moral, els bons costums generalment acceptades i l’ordre públic.
i) Es reserva el dret a modificar el present avís legal a qualsevol moment, respectant els drets adquirits pels usuaris. Tota modificació serà notificada als usuaris, al més aviat possible. Es considera notificació de la modificació a l’usuari la inserció del nou text en les condicions generals del present portal web. L’ús del portal web després de la modificació de les condicions generals implica la seva acceptació, per part de l’usuari.
f) En cap cas el prestador serà responsable per danys morals, lucre cessant i/o de qualssevol danys directes o indirectes, que pogués sofrir l’usuari.
g) Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.
h) Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no pot descartar la possibilitat que puguin donar-se circumstàncies, com poden ser els errors de programació, que es produeixin interrupcions en el servei per dur a terme tasques de manteniment o que esdevinguin fets fora del seu control, com són les causes de força major, catàstrofes naturals, accions d’hackers o crackers, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web. i) En tot cas, l’usuari no podrà reclamar econòmicament aquesta interrupció de servei.

4.- Comunicació d’incidències.
En cas que tingui alguna incidència relacionada amb el servei, ja sigui abans o després de la compra realitzada, podrà contactar amb nosaltres a stockdecarns@stockdecarns.com

5.- Propietat intel·lectual i industrial
5.1 El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del prestador o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.
5.2 Independentment de la finalitat per la qual anessin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.
5.3 Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte als mateixos. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.
5.4 L’usuari i/o visitant del portal web es compromet a respectar aquests drets i, en conseqüència, a no copiar, reproduir, modificar, distribuir, transmetre, publicar, exhibir o representar cap dels referits continguts del portal web mitjançant mitjans diferents als habilitats pel mateix a aquest efecte, o dels quals s’utilitzin legítimament en Internet i hagin estat autoritzats prèviament, de forma expressa i per escrit pel prestador. A més, es compromet a no fer cap altra activitat que pogués infringir els drets de propietat intel·lectual del prestador, o dels usuaris del portal web.
5.5 Per realitzar qualsevol tipus d’observació o comentari, respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del següent correu electrònic stockdecarns@stockdecarns.com.

6.- Clàusula de salvaguardia.
6.1.- La possible invalidesa o ineficàcia d’una o diverses clàusules de les presents condicions generals, deguda a qualsevol causa, no determinarà la invalidesa o la ineficàcia del seu conjunt, que romandrà vigent i eficaç per totes les altres clàusules.

7.- Legislació i jurisdicció
7.1.- La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquestes Condicions d’Ús, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del Portal, serà la llei espanyola.
7.2.- Per a la resolució de qualsevol controvèrsia que pogués sorgir en ocasió de l’ús del Portal i els seus serveis, les parts acorden sotmetre’s a la jurisdicció de jutges i tribunals de Barcelona. En cas que l’usuari tingués la consideració de consumidor serà la del domicili de l’usuari, o el que, en cada cas, estableixi la normativa en matèria processal i/o de consumidors i usuaris.


POLITICA DE PRIVADESA
1.- Protecció de dades
1.1.- Stock de Carns es troba profundament compromès amb el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en l’art. 9 de la Llei 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i en el Reglament de Desenvolupament de la LOPD.
1.2.- Mitjançant la marcació de les corresponents caselles en cadascuns dels formularis de recollida de dades del lloc web, els usuaris accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractats per part del prestador per a les finalitats indicades en cada cas, en el formulari.
1.3.- Les finalitats previstes a les quals van a destinar-se les dades recaptades seran:
a)Possibilitar la subscripció i l’enviament al nostre newsletter.
b)Establir contacte amb l’usuari per respondre a dubtes o consultes formulades.
1.4.- Per això, de conformitat amb el que es disposa en la LOPD, podrà exercir els seus drets de drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, remetent una sol·licitud expressa, al costat d’una còpia del seu DNI, al domicili del responsable indicat més amunt, o a stockdecarns@stockdecarns.com
1.5.- Es prohibeix, expressament, als menors de 16 anys, facilitar cap dada a través del present lloc web, sense comptar amb el consentiment i supervisió dels seus pares o tutors legals.
1.6.- Si el prestador tingués notícia sobre la infracció de la referida prohibició, procedirà a l’eliminació de qualsevol dada associada a l’usuari en qüestió.
1.7.- Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquesta es connecta a Internet. Aquesta informació no serà utilitzada per a una altra finalitat diferent a possibilitar la prestació dels serveis sol·licitats.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies